Aarti Shri Ramayan Ji ki Lyrics in English

Aarti Shri Ramayan Ji ki Lyrics in English, Ramayan Aarti Lyrics in English


Aarti Shri Ramayanji Ki


Aarti Shri Ramayanji Ki is one of the most famous Aartis of Ramayan. Ramayan is the most famous Hindu epic revered by most Hindus.

॥ Shri Ramayanji Ki Aarti ॥


Aarti Shri Ramayana Ji Ki।Kirati Kalita Lalita Siya Pi Ki॥
Gavata Brahmadika Muni Narada।Balamika Vigyana Visharada।
Shuka Sanakadi Shesha Aru Sharada।Barani Pavanasuta Kirati Niki॥

Aarti Shri Ramayan Ji Ki।
Kirati Kalita Lalita Siya Pi Ki॥

Gavata Veda Purana Ashtadasa।Chhaon Shastra Saba Granthana Ko Rasa।
Muni Mana Dhana Santana Ko Sarabasa।Sara Ansha Sammata Sabahi Ki॥

Aarti Shri Ramayan Ji Ki।
Kirati Kalita Lalita Siya Pi Ki॥

Gavata Santata Shambhu Bhavani।Aru Ghata Sambhava Muni Vigyani।
Vyasa Adi Kavibarja Bakhani।Kagabhushundi Garuda Ke Hi Ki॥

Aarti Shri Ramayan Ji Ki।
Kirati Kalita Lalita Siya Pi Ki॥

Kalimala Harani Vishaya Rasa Phiki।Subhaga Singara Mukti Jubati Ki।
Dalana Roga Bhava Muri Ami KiTata Mata Saba Vidhi Tulasi Ki॥

Aarti Shri Ramayan Ji Ki।
Kirati Kalita Lalita Siya Pi Ki॥

Aarti Shri Ramayan Ji ki Lyrics in Hindi

Featured Post

Hariyali Teej 2024

Hariyali Teej 2024 Teej is the festival which is observed by Hindu women in North Indian states like Delhi, Rajasthan, Uttar Pradesh, Ma...