Badrinath Aarti Lyrics in English

Badrinath Aarti Lyrics in English


Jai Jai Shri Badarinatha Aarti is dedicated to Sri Badri Vishal or Badarinatha. Sri Badarinatha is one of the name of Sri Hari Vishnu.

॥ Sri Badarinatha Aarti ॥


Jai Jai Shri Badarinatha Jayati Yoga Dhyani॥
Jai Jai Shri Badarinatha Jayati Yoga Dhyani॥
Jai Jai Shri Badarinatha...॥

Nirguna Saguna Swarupa,Medhavarna Ati Anupa।
Sevata Charana Surabhupa,Gyani Vigyani॥
Jai Jai Shri Badarinatha...॥

Jhalakata Hai Shisha Chhatra,Chhavi Anupa Ati Vichitra।
Baranata Pawana Charitra Sakuchata Barabani॥
Jai Jai Shri Badarinatha...॥

Tilaka Bhala Ati Vishala,Gala Mein Mani Mukta-Mala।
Pranatapala Ati Dayala,Sevaka Sukhadani॥
Jai Jai Shri Badarinatha...॥

Kanana Kundala Lalama,Murati Sukhamaki Dhama।
Sumirata Hon Siddhi Kama,Kahata Guna Bakhani॥
Jai Jai Shri Badarinatha...॥

Gavata Guna Shambhu, Shesha,Indra, Chandra Aru Dinesha।
Vinavata Shyama Hamesha Jori Jugala Pani॥
Jai Jai Shri Badarinatha...॥


Check out Badrinath Aarti Lyrics in Hindi

Featured Post

Mahashivratri 2024 Date

Maha Shivaratri 2024 Date, Story, Importance MahaShivaratri 2024 Date - 8th March 2024, Friday . Mahashivratri - Festival of God Shiva...