Esi Aarti Rama Raghuvira Ki Karahi Man in English

Esi Aarti Rama Raghuvira Ki Karahi Man in English


॥ Shri Rama Raghuvira Aarti ॥

Esi Aarti Rama Raghuvira Ki Karahi Mana is one of the most famous Aarti of Lord Rama Raghuvira. This famous Aarti of Shri Raghuvira is recited on most occasions related to Lord Rama.

॥ Shri Rama Raghuvira Aarti ॥


Aisi Aarti Rama Raghubira Ki Karahi Mana।
Harana Dukhadunda Govinda Anandaghana॥

Aisi Aarti Rama Raghubira Ki Karahi Mana॥

Achara Chara Rupa Hari, Sarvagata, Sarvada
Basata, Iti Basana Dhupa Dijai।
Dipa Nijabodhagata Koha-Mada Moha Tama
Prauda Abhimana Chittavritti Chhijai॥

Aisi Aarti Rama Raghubira Ki Karahi Mana॥

Bhava Atishaya Vishada Pravara Naivedya Shubha
Shriramana Parama Santoshakari।
Prema-Tambula Gata Shula Sanshaya Sakala,
Vipula Bhava-Basana-Bijahari॥

Aisi Aarti Rama Raghubira Ki Karahi Mana॥

Ashubha-Shubha Karma Ghritapurna Dashavartika,
Tyaga Pavaka, Satoguna Prakasam।
Bhakti-Vairagya-Vijnana Dipawali,
Arpi Nirajanam Jaganivasam॥

Aisi Aarti Rama Raghubira Ki Karahi Mana॥

Bimala Hridi-Bhavana Krita Shanti-Paryamka Shubha,
Shayana Vishrama Shriramaraya।
Kshama-Karuna Pramukha Tatra Paricharika,
Yatra Hari Tatra Nahim Bheda-Maya॥

Aisi Aarti Rama Raghubira Ki Karahi Mana॥

Aarti-Nirata Sanakadi, Shruti, Shesha, Shiva,
Devarishi, Akhilamuni Tattva-Darasi।
Karai Soi Tarai, Pariharai Kamadi Mala,
Vadati Iti Amalamati Dasa Tulasi॥

Aisi Aarti Rama Raghubira Ki Karahi Mana॥

Esi Aarti Rama Raghuvira Ki Karahi Man in Hindi

Featured Post

Kamada Ekadashi 2024 Date

Kamada Ekadashi 2024 Date Chaitra Shukla Paksha Ekadashi, also known as Kamada Ekadashi (कामदा एकादशी), is observed one day after Chaitra Na...