Jai Bhairav Deva, Batuk Bhairav Aarti Lyrics in English

Jai Bhairav Deva, Batuk Bhairav Aarti Lyrics in English


Jai Bhairava Deva is one of the most famous Aartis of Sri Batuka Bhairava. This famous Aarti of Shri Batuka Bhairava is recited on most occasions related to Sri Batuka Bhairava Bhagwan.

॥ Shri Bhairava Aarti ॥ Shri Batuka Bhairava Aarti


Jai Bhairava Deva Prabhu Jai Bhairava Deva,
Sura Nara Muni Saba Karate Prabhu Tumhari Seva॥
Om Jai Bhairava Deva...॥

Tuma Papa Uddharaka Duhkha Sindhu Taraka,
Bhakton Ke Sukhakaraka Bhishana Vapu Dharaka॥
Om Jai Bhairava Deva...॥

Vahana Shvana Virajata Kara Trishula Dhari,
Mahima Amita Tumhari Jai Jai Bhayahari॥
Om Jai Bhairava Deva...॥

Tuma Bina Shiva Seva Saphala Nahin Hove,
Chaturvatika Dipaka Darshana Duhkha Khove॥
Om Jai Bhairava Deva...॥

Tela Chataki Dadhi Mishrita Bhashabali Teri,
Kripa Kijiye Bhairava Kariye Nahin Deri॥
Om Jai Bhairava Deva...॥

Panvon Ghungharu Bajata Damaru Damakavata,
Batukanatha Bana Balaka Jana Mana Harashavata॥
Om Jai Bhairava Deva...॥

Batukanatha Ki AartiJo Koi Jana Gave,
Kahe Dharanidhara Vaha Nara Manavanchhita Phala Pave॥
Om Jai Bhairava Deva...॥


Jai Bhairav Deva, Batuk Bhairav Aarti Lyrics in Hindi

Featured Post

Kamika Ekadashi 2024 Date

Kamika Ekadashi 2024 : Significance and Rituals Kamika Ekadashi is an important observance in the Hindu calendar, dedicated to Lord Vishnu. ...