Mahadev Aarti Lyrics in English, Har Har Mahadev Aarti Lyrics

Mahadev Aarti Lyrics in English, Har Har Mahadev Aarti Lyrics


Aarti Shri Shiva Shankarji Ki


Har Har Har Mahadev is one of the most famous Aartis of Bholenath. This famous Aarti is recited on most occasions related to Shiva Shankar.

॥ Shri Shiva Shankaraji Ki Aarti ॥


Hara Hara Hara Mahadeva!
Satya, Sanatana, Sundara, Shiva Sabake Swami।
Avikari Avinashi, Aja Antaryami॥

Hara Hara Hara Mahadeva!

Adi, Ananta, Anamaya, Akala, Kaladhari।
Amala, Arupa, Agochara, Avichala, Aghahari॥

Hara Hara Hara Mahadeva!

Brahma, Vishnu, Maheshwara Tuma Trimurtidhari।
Karta, Bharta, Dharta, Tuma Hi Sanhari॥

Hara Hara Hara Mahadeva!

Rakshaka, Bhakshaka, Preraka, Priya Audharadani।
Sakshi, Parama Akarta, Karta Abhimani॥

Hara Hara Hara Mahadeva!

Manimaya-Bhavana Nivasi, Ati Bhogi Ragi।
Sada Shmashana Vihari, Yogi Vairagi॥

Hara Hara Hara Mahadeva!

Chhala-Kapala, Garala Gala, Mundamala Vyali।
Chita Bhasmatana Trinayana, Ayanamahakali॥

Hara Hara Hara Mahadeva!

Preta Pishacha Susevita, Pita Jatadhari।
Vivasana Vikata Rupadhara, Rudra Pralayakari॥

Hara Hara Hara Mahadeva!

Shubhra-Saumya, Surasaridhara, Shashidhara, Sukhakari।
Atikamaniya, Shantikara, Shivamuni Mana-Hari॥

Hara Hara Hara Mahadeva!

Nirguna, Saguna, Niranjana, Jagamaya Nitya Prabho।
Kalarupa Kevala Hara! Kalatita Vibho॥

Hara Hara Hara Mahadeva!

Sat, Chit, Ananda, Rasamaya, Karunamaya Dhata।
Prema-Sudha-Nidhi Priyatama, Akhila Vishva Trata॥

Hara Hara Hara Mahadeva!

Hama Atidina, Dayamaya! Charana Sharana Dijai।
Saba Vidhi Nirmala Mati Kara, Apana Kara Lijai॥

Hara Hara Hara Mahadeva!


Mahadev Aarti Lyrics in Hindi

Featured Post

Kamada Ekadashi 2024 Date

Kamada Ekadashi 2024 Date Chaitra Shukla Paksha Ekadashi, also known as Kamada Ekadashi (कामदा एकादशी), is observed one day after Chaitra Na...