Shri Lakshmi Narayan ki Aarti in English

Shri Lakshmi Narayan ki Aarti in English


Jai Lakshmivishno Aarti is dedicated to Shri Lakshminarayana. Shri Lakshminarayana is one of the names of Sri Vishnu .

॥ Shri Lakshminarayana Aarti ॥


Jai Lakshmi-Vishno।Jai Lakshminarayana,
Jai Lakshmi-Vishno।Jai Madhava, Jai Shripati,
Jai, Jai, Jai Vishno॥

Jai Lakshmi-Vishno।

Jai Champa Sama-Varne Jai Niradakante।
Jai Manda Smita-Shobhe Jai Adabhuta Shante॥
Jai Lakshmi-Vishno।

Kamala Varabhaya-Haste Shankhnadikadharin।
Jai Kamalalayavasini Garudasanacharin॥
Jai Lakshmi-Vishno।

Sachchinmayakaracharane Sachchinmayamurte।
Divyananda Vilasini Jai Sukhamayamurte॥
Jai Lakshmi-Vishno।

Tuma Tribhuvanaki Mata,Tuma Sabake Trata।
Tuma Loka Traya Janani,Tuma Sabake Dhata॥
Jai Lakshmi-Vishno।

Tuma Dhana Jana Sukha Santita Jai Denevali।
Paramananda Bidhata Tuma Ho Vanamali॥
Jai Lakshmi-Vishno।

Tuma Ho Sumati Gharon Mein,Tuma Sabake Swami।
Chetana Aura AchetanaKe Antaryami॥
Jai Lakshmi-Vishno।

Sharanagata Hun Mujha Para Kripa Karo Mata।
Jai Lakshmi-Narayana Nava-Mangala Data॥
Jai Lakshmi-Vishno।

Featured Post

Chaturmas Vrat Katha in English

Chaturmas Vrat Katha in English Chaturmas Vrat is a special period dedicated to the devotion and worship of Lord Vishnu, spanning four month...