Ahoi Mata Aarti Lyrics in English

Ahoi Mata Aarti Lyrics in English


Ahoi Mata Ki Aarti


Jai Ahoi Mata is the most famous Aarti of Ahoi Mata. This famous Aarti of Ahoi Mata is recited mostly on Ahoi Ashtami Day.

॥ Aarti Ahoi Mata Ki ॥


Jai Ahoi Mata,Jai Ahoi Mata।
Tumko Nisdin Dhyavat Hari Vishnu Vidhata॥

Jai Ahoi Mata...॥

Brahamni Rudrani Kamla Tu He Hai Jag Mata।
Surya Chandrama Dhyavat Narad Rishi Gata॥

Jai Ahoi Mata...॥

Mata Roop Niranjan Sukh Sampatti Data।
Jo Koi Tumko Dhyavat Nit Mangal Pata॥

Jai Ahoi Mata...॥

Tu He Hai Pataal Basanti Tu He Hai Sukh Data।
Karma Prabhav Prakashak Jagniddhi Se Trata॥

Jai Ahoi Mata...॥

Jis Ghar Tharo Vaas Wahi Mein Gunna Aata।
Kar Na Sake Soi Kar Le Mann Nahi Ghabrata॥

Jai Ahoi Mata...॥

Tum Bin Sukh Na Hovay Putra Na Koi Pata।
Khan-Paan Ka Vaibhav Tum Bin Nahi Aata॥

Jai Ahoi Mata...॥

Subh Gun Sundar Yukta Sheer Niddhi Jata।
Ratan Chaturdarsha Toku Koi Nahi Pata॥

Jai Ahoi Mata...॥

Shree Ahoi Maa Ki Aarti Jo Koi Gata।
Ur Umang Ati Upjay Paap Utar Jata॥

Jai Ahoi Mata...॥

Ahoi Mata Aarti Lyrics in Hindi

Featured Post

Kamada Ekadashi 2024 Date

Kamada Ekadashi 2024 Date Chaitra Shukla Paksha Ekadashi, also known as Kamada Ekadashi (कामदा एकादशी), is observed one day after Chaitra Na...