Annapurna Mata Aarti Lyrics in English

Annapurna Mata Aarti Lyrics in English

Annapurna Ji Ki Aarti


Jai Annapurna Mata is one of the most famous Aartis of Maa Annapurna. This famous Aarti of Maa Annapurna is recited in Mata Annapurna Temples and on most occasions related to Maa Annapurna Ji.

॥ Shri Annapurna Mata Ji Ki Aarti ॥


Barambara Pranama,Maiya Barambara Pranama।

Jo Nahin Dhyave Tumhein Ambike,Kahan Use Vishrama।
Annapurna Devi Nama Tihare,Lete Hota Saba Kama॥

Pralaya Yugantara Aura Janmantara ,Kalantara Taka Nama।
Sura Suron Ki Rachana Karati,Kahan Krishna Kahan Rama॥

Chumahi Charana Chatura Chaturanana,Charu Chakradharashyama।
Chandra Chuda Chandranana Chakara,Shobha Lakhahi Lalama॥

Devi Deva Dayaniya Dasha Mein,Daya Daya Tava Nama।
Trahi-Trahi Sharanagata Vatsala,Sharana Rupa Tava Dhama॥

Shrim, Hrim, Shraddha, Shrim Aim Vidya,Shrim Klim Kamala Kama।
Kantibhrantimayi Kanti ShantimayiVara Detu Nishkama॥

Annapurna Mata Aarti Lyrics in Hindi

Featured Post

Kamada Ekadashi 2024 Date

Kamada Ekadashi 2024 Date Chaitra Shukla Paksha Ekadashi, also known as Kamada Ekadashi (कामदा एकादशी), is observed one day after Chaitra Na...