Guru Gorakhnath Ji ki Aarti - Jai Gorakh Deva Lyrics in English

Guru Gorakhnath Ji ki Aarti - Jai Gorakh Deva Lyrics in English

Shri Gorakha Aarti


Jai Gorakha Deva is one of the most famous Aartis of Shri Gorakha. This famous Aarti of Shri Gorakha is recited on most occasions related to Shri Gorakha. Shri Gorakha is also known as Gorakhnath.

॥ Gorakha Aarti ॥


Jai Gorakha DevaJai Gorakha Deva।
Kara Kripa Mama Upara Nitya Karun Seva॥

Shisha Jata Ati Sundara Bhala Chandra Sohe।
Kanana Kundala Jhalakata Nirakhata Mana Mohe॥

Gala Seli Vicha Naga Sushobhita Tana Bhasmi Dhari।
Adi Purusha Yogishwara Santana Hitakari॥

Natha Niranjana Apa Hi Ghata Ghata Ke Vasi।
Karata Kripa Nija Jana Para Metata Yama Phansi॥

Riddhi Siddhi Charanon Mein Lotata Maya Hai Dasi।
Apa Alakha Avadhuta Uttarakhanda Vasi॥

Agama Agochara Akatha Arupi Sabase Ho Nyare।
Yogijana Ke Apa Hi Sada Ho Rakhavare॥

Brahma Vishnu Tumhara Nishadina Guna Gavein।
Narada Sharada Sura Mila Charanana Chita Lavein॥

Charon Yuga Mein Apa Virajata Yogi Tana Dhari।
Satayuga Dwapara Treta Kalayuga Bhaya Tari॥

Guru Gorakha Natha Ki Aarti Nishidina Jo Gave।
Vinavata Bala Triloki Mukti Phala Pave॥


Guru Gorakhnath Aarti Lyrics in Hindi

Featured Post

Mahashivratri 2024 Date

Maha Shivaratri 2024 Date, Story, Importance MahaShivaratri 2024 Date - 8th March 2024, Friday . Mahashivratri - Festival of God Shiva...