Jai Saraswati Mata Aarti Lyrics in English

Jai Saraswati Mata Aarti Lyrics in English


Maa Saraswati Aarti


Om Jai Saraswati Mata is one of the most famous Aartis of Maa Saraswati. This famous Aarti of Saraswati Mata is recited on most occasions related to Saraswati Mata.

॥ Aarti Shree Saraswatiji Ki ॥


Jai Saraswati Mata,Maiya Jai Saraswati Mata।
Sadaguna Vaibhava Shalini,Tribhuvana Vikhyata॥

Jai Saraswati Mata॥

Chandravadani Padmasini,Dyuti Mangalakari।
Sohe Shubha Hansa Sawari,Atula Tejadhari॥

Jai Saraswati Mata॥

Bayen Kara Mein Veena,Dayen Kara Mala।
Shisha Mukuta Mani Sohe,Gala Motiyana Mala॥

Jai Saraswati Mata॥

Devi Sharana Jo Aye,Unaka Uddhara Kiya।
Paithi Manthara Dasi,Ravana Samhara Kiya॥

Jai Saraswati Mata॥

Vidya Gyana Pradayini,Gyana Prakasha Bharo।
Moha Agyana Aur Timira Ka,Jaga Se Nasha Karo॥

Jai Saraswati Mata॥

Dhupa Deepa Phala Mewa,Maa Swikara Karo।
Gyanachakshu De Mata,Jaga Nistara Karo॥

Jai Saraswati Mata॥

Maa Saraswati Ki Aarti,Jo Koi Jana Gave।
Hitakari SukhakariGyana Bhakti Pave॥

Jai Saraswati Mata॥

Jai Saraswati Mata,Jai Jai Saraswati Mata।
Sadaguna Vaibhava Shalini,Tribhuvana Vikhyata॥

Jai Saraswati Mata॥

Jai Saraswati Mata Aarti Lyrics in Hindi

Featured Post

Kamika Ekadashi 2024 Date

Kamika Ekadashi 2024 : Significance and Rituals Kamika Ekadashi is an important observance in the Hindu calendar, dedicated to Lord Vishnu. ...