Sheetla Mata Aarti Lyrics in English

Sheetla Mata Aarti Lyrics in English


Shitala Mata Ki Aarti


Jai Shitala Mata is the most famous Aarti of Maa Shitala. This famous Aarti of Maa Shitala is recited on most occasions related to Maa Shitala.


॥ Shri Shitala Mata Ki Aarti ॥


Jai Shitala Mata,Maiya Jai Shitala Mata।
Adi Jyoti Maharani Saba Phala Ki Data॥

Om Jai Shitala Mata...।

Ratana Simhasana Shobhita,Shweta Chhatra Bhata।
Riddhi-Siddhi Chanwara Dolaven,Jagamaga Chhavi Chhata॥

Om Jai Shitala Mata...।

Vishnu Sevata Thadhen,Seven Shiva Dhata।
Veda Purana Varanata Para Nahin Pata॥

Om Jai Shitala Mata...।

Indra Mridanga Bajawata Chandra Vina Hatha।
Suraja Tala Bajavai Narada Muni Gata॥

Om Jai Shitala Mata...।

Ghanta Shankha Shahanai Bajai Mana Bhata।
Karai Bhakta Jana Aarti Lakhi Lakhi Harshata॥

Om Jai Shitala Mata...।

Brahma Rupa Varadani Tuhi Tina Kala Gyata।
Bkaktana Ko Sukha Deti Matu Pita Bhrata॥

Om Jai Shitala Mata...।

Jo Jana Dhyana Lagave Prema Shakti Pata।
Sakala Manoratha Pave Bhavanidhi Tara Jata॥

Om Jai Shitala Mata...।

Rogon Se Jo Pidita Koi Sharana Teri Ata।
Kodhi Pave Nirmala Kaya Andha Netra Pata॥

Om Jai Shitala Mata...।

Banjha Putra Ko Pave Daridra Kata Jata।
Tako Bhajai Jo Nahin Sira Dhuni Pachhatata॥

Om Jai Shitala Mata...।

Shitala Karati Jana Ki Tu Hi Hai Jaga Trata।
Utpatti Bala Binashana Tu Saba Ki Mata॥

Om Jai Shitala Mata...।

Dasa Narayana Kara Jori Mata।
Bhakti Apani Dijai Aura Na Kuchha Mata॥

Om Jai Shitala Mata...।

Sheetla Mata Aarti Lyrics in Hindi

Featured Post

Kamada Ekadashi 2024 Date

Kamada Ekadashi 2024 Date Chaitra Shukla Paksha Ekadashi, also known as Kamada Ekadashi (कामदा एकादशी), is observed one day after Chaitra Na...