Aarti Kije Shri Raghuvar Ji Ki Lyrics in English

Aarti Kije Shri Raghuvar Ji Ki Lyrics in English


Shri Raghuvar Aarti


Aarti Kijai Shri Raghuvara Ji Ki is one of the most famous Aartis of Lord Rama Chandra. This famous Aarti of Shri Raghuvar is recited on most occasions related to Shri Rama.

॥ Shri Raghuvara Aarti ॥


Aarti Kijai Shri Raghuvara ji Ki,Sat Chit Ananda Shiva Sundara Ki।
Dasharatha Tanaya Kaushalya Nandana,Sura Muni Rakshaka Daitya Nikandana।
Anugata Bhakta Bhakta Ura Chandana,Maryada Purushotama Vara Ki।

Aarti Kijai Shri Raghuvara Ji Ki...॥

Nirguna Saguna Anupa Rupa Nidhi,Sakala Loka Vandita Vibhinna Vidhi।
Harana Shoka Bhaya Dayaka Nava Nidhi,Maya Rahita Divya Nara Vara Ki।

Aarti Kijai Shri Raghuvara Ji Ki...॥

Janaki Pati Sura Adhipati Jagapati,Akhila Loka Palaka Triloka Gati।
Vishwa Vandya Avanha Amita Gati,Eka Matra Gati Sacharachara Ki।

Aarti Kijai Shri Raghuvara Ji Ki...॥

Sharanagata Vatsala Vratadhari,Bhakta Kalpa Taruvara Asurari।
Nama Leta Jaga Pavanakari,Vanara Sakha Dina Dukha Hara Ki।

Aarti Kijai Shri Raghuvara Ji Ki...॥


Aarti Kije Shri Raghuvar Ji Ki Lyrics in Hindi

Featured Post

Kamika Ekadashi 2024 Date

Kamika Ekadashi 2024 : Significance and Rituals Kamika Ekadashi is an important observance in the Hindu calendar, dedicated to Lord Vishnu. ...