Shri Ramchandra Kripalu Bhajman Lyrics in English, Shri Ram Aarti Lyrics in English

Shri Ramchandra Kripalu Bhajman Lyrics in English


Shri Ramachandra Aarti


Shri Rama Chandra Kripalu Bhajman is one of the most famous Aartis of Lord Rama Chandra. This famous Aarti of Shri Rama Chandra is recited on most occasions related to Shri Rama.

॥ Aarti Shri Ramachandraji ॥


Shri Rama Chandra Kripalu Bhajuman,Haran Bhavbhay Darunam।
Nav Kanj Lochan, kanj Mukh KarKanj Pad Kanjarunam॥

Shri Rama Chandra Kripalu Bhajuman...॥

Kandarp Aganit Amit Chhavi,Nav Neel Neerad Sundaram।
Pat Peet Maanahu Tadit Ruchi-ShuchiNaumi Janak Sutavaram॥

Shri Rama Chandra Kripalu Bhajuman...॥

Bhaju Deenbandhu Dinesh Danav Daitya Vansh Nikandanam।
Raghunand Anand Kand KaushalChandra Dasharath Nandanam॥

Shri Rama Chandra Kripalu Bhajuman...॥

Shir Mukut Kundal Tilak Charu Udar Ang Vibhushanam।
Ajanubhuj Shar Chap-DharSangram Jit Khardushnam॥

Shri Rama Chandra Kripalu Bhajuman...॥

Iti Vadati Tulsidas,Shankar Shesh Muni Man Ranjanam।
Mam Hriday Kanj Nivas Kuru,Kaamadi Khal Dal Ganjanam॥

Shri Rama Chandra Kripalu Bhajuman...॥

Man Jahi Raacheu Milahi So Var Sahaj Sundar Sanvaro।
Karuna Nidhaan SujaanSheel Saneh Janat Ravro॥

Shri Rama Chandra Kripalu Bhajuman...॥

Aehi Bhanti Gauri Asis Sun Siy Hit Hiy Hiy Harshit Ali।
Tulsi Bhavanihi Poojee Puni PuniMudit Man Mandir Chali॥

Shri Rama Chandra Kripalu Bhajuman...॥

Shri Ramchandra Kripalu Bhajman Lyrics in Hindi

Featured Post

Kamada Ekadashi 2024 Date

Kamada Ekadashi 2024 Date Chaitra Shukla Paksha Ekadashi, also known as Kamada Ekadashi (कामदा एकादशी), is observed one day after Chaitra Na...