Jai Jai Prabhu Giridhari Lyrics in English

Jai Jai Prabhu Giridhari Lyrics in English


Lord Giridhari Aarti


Jai Jai Giridhari Prabhu is one of the most famous Aarti of Lord Giridhari. Giridhari is one of the thousand names of Lord Krishna.

॥ Lord Giridhari Aarti ॥


Jai Jai Giridhari Prabhu,Jai Jai Giridhari।
Danava-Dala-Balahari,Go-Dwija Hitakari॥

Jai Jai Giridhari Prabhu,Jai Jai Giridhari।

Jai Govinda Dayanidhi,Govardhana-Dhari।
Vanshidhara Banavari Braja-Jana-Priyakari॥

Jai Jai Giridhari Prabhu,Jai Jai Giridhari।

Ganika-Gidha-Ajamila Gajapati-Bhayahari।
Arata-Aarti-Hari,Jaga-Mangala-Kari॥

Jai Jai Giridhari Prabhu,Jai Jai Giridhari।

Gopalaka, Gopeshwara,Draupadi-Dukhadari।
Shabara-Suta-Sukhakari,Gautama-Tiya Tari॥

Jai Jai Giridhari Prabhu,Jai Jai Giridhari।

Jana-Prahlada-Pramodaka,Narahari-Tanu-Dhari।
Jana-Mana-Ranjanakari,Diti-Suta-Sanhari॥

Jai Jai Giridhari Prabhu,Jai Jai Giridhari।

Tittibha-Suta-Sanrakshaka Rakshaka-Manjhari।
Pandu-Suvana-Shubhakari Kaurava-Mada-Hari॥

Jai Jai Giridhari Prabhu,Jai Jai Giridhari।

Manmatha Manmatha Mohana,Murali-Rava-Kari।
Vrindavipina-Vihari Yamuna-Tata-Chari॥

Jai Jai Giridhari Prabhu,Jai Jai Giridhari।

Agha-Baka-Baki Udharaka Trinavarta-Tari।
Bidhi-Surapati-Madahari,Kansa-Muktikari॥

Jai Jai Giridhari Prabhu,Jai Jai Giridhari।

Shesha, Mahesha, Saraswati Guna Gavata Hari।
Kala Kirati-Bistari Bhakta-Bhiti-Hari॥

Jai Jai Giridhari Prabhu,Jai Jai Giridhari।

Narayana Sharanagata,Ati Agha, Aghahari।
Pada-Raja Pavanakari Chahata Chitahari॥

Jai Jai Giridhari Prabhu,Jai Jai Giridhari।

Jai Jai Prabhu Giridhari Lyrics in Hindi

Featured Post

Kamika Ekadashi 2024 Date

Kamika Ekadashi 2024 : Significance and Rituals Kamika Ekadashi is an important observance in the Hindu calendar, dedicated to Lord Vishnu. ...