Parshuram Ji ki Aarti Lyrics in English

Parshuram Ji ki Aarti Lyrics in English


Om Jai Parashudhari is one of the most famous Aartis of Sri Parashurama. This famous Aarti of Sri Parashurama is recited on most occasions related to Sri Parashurama Bhagwan.

॥ Shri Parashurama Aarti ॥


Om Jai Parashudhari,Swami Jai Parashudhari।
Sura Nara Munijana Sevata,Shripati Avatari॥
Om Jai Parashudhari...॥

Jamadagni Suta Nara-Simha,Maa Renuka Jaya।
Martanda Bhrigu Vanshaja,Tribhuvana Yasha Chhaya॥
Om Jai Parashudhari...॥

Kandhe Sutra Janeu,Gala Rudraksha Mala।
Charana Khadaun Shobhe,Tilaka Tripunda Bhala॥
Om Jai Parashudhari...॥

Tamra Shyama Ghana Kesha,Shisha Jata Bandhi।
Sujana Hetu Ritu Madhumaya,Dushta Dalana Andhi॥
Om Jai Parashudhari...॥

Mukha Ravi Teja Virajata,Rakta Varna Naina।
Dina Hina Go Viprana,Rakshaka Dina Raina॥
Om Jai Parashudhari...॥

Kara Shobhita Bara Parashu,Nigamagama Gyata।
Kandha Chapa Shara Bhaishnava,Brahmana Kula Trata॥
Om Jai Parashudhari...॥

Mata Pita Tuma Swami,Mita Sakha Mere।
Meri Birada Sambharo,Dwara Pada Main Tere॥
Om Jai Parashudhari...॥

Ajara Amara Shri Parashurama Ki,Aarti Jo Gave।
'Purnendu' Shiva Sakhi,Sukha Sampati Pave॥
Om Jai Parashudhari...॥

Featured Post

Kamika Ekadashi 2024 Date

Kamika Ekadashi 2024 : Significance and Rituals Kamika Ekadashi is an important observance in the Hindu calendar, dedicated to Lord Vishnu. ...