Vishwakarma Aarti Lyrics in English

Vishwakarma Aarti Lyrics in English


Shri Vishwakarma Ghara Avo is one of the most famous Aartis of Sri Vishwakarma. This famous Aarti of Sri Vishwakarma is recited on most occasions related to Sri Vishwakarma.

॥ Shri Vishwakarma Aarti ॥


Prabhu Shri Vishwakarma Ghara Avo Prabhu Vishwakarma।

Sudama Ki Vinaya SuniAura Kanchana Mahala Banaye।
Sakala Padaratha Dekara Prabhu Ji Dukhiyon Ke Dukha Tare॥
Prabhu Shri Vishwakarma Ghara Avo...॥

Vinaya Kari Bhagawana Krishna Ne Dwarikapuri Banao।
Gvala Balon Ki Raksha Ki Prabhu Ki Laja Bachayo॥
Prabhu Shri Vishwakarma Ghara Avo...॥

Ramachandra Ne Pujana Ki Taba Setu Bandha Rachi Daro।
Saba Sena Ko Para Kiya Prabhu Lanka Vijaya Karavo॥
Prabhu Shri Vishwakarma Ghara Avo...॥

Shri Krishna Ki Vijaya Suno Prabhu Ake Darsha Didhavo।
Shilpa Vidya Ka Do Prakasha Mera Jivana Saphala Banao॥
Prabhu Shri Vishwakarma Ghara Avo...॥

Featured Post

Kamika Ekadashi 2024 Date

Kamika Ekadashi 2024 : Significance and Rituals Kamika Ekadashi is an important observance in the Hindu calendar, dedicated to Lord Vishnu. ...