Mahavir Aarti - Om Jai Mahavir Prabhu Lyrics in English

Mahavir Aarti - Om Jai Mahavir Prabhu Lyrics in English


Shri Mahavir Aarti


Om Jai Mahavir Prabhu is one of the most famous Aartis of Shri Mahavir. This famous Aarti of Shri Mahavir is recited on most occasions related to Shri Mahavir.

॥ Shri Mahavira Aarti ॥


Jai Mahavira Prabho!,Swami Jai Mahavira Prabho!।
Jaganayaka Sukhadayaka,Ati Gambhira Prabho॥

Om Jai Mahavira Prabhu।

Kundalapura Mein Janmein,Trishala Ke Jaye।
Pita Siddhartha Raja,Sura Nara Harshae॥

Om Jai Mahavira Prabhu।

Dinanatha Dayanidhi,Hain Mangalakari।
Jagahita Sanyama Dhara,Prabhu Paraupakari॥

Om Jai Mahavira Prabhu।

Papachara Mitaya,Satpatha Dikhalaya।
Dayadharma Ka Jhanda,Jaga Mein Laharaya॥

Om Jai Mahavira Prabhu।

Arjunamali Gautama,Shri Chandanabala।
Para Jagata Se Beda,Inaka Kara Dala॥

Om Jai Mahavira Prabhu।

Pavana Nama Tumhara,Jagataranahara।
Nisidina Jo Nara Dhyave,Kashta Mite Sara॥

Om Jai Mahavira Prabhu।

Karunasagara! Teri,Mahima Hai Nyari।
Gyanamuni Guna Gave,Charanana Balihari॥

Om Jai Mahavira Prabhu।

Mahavir Aarti Lyrics in Hindi

Featured Post

Hariyali Teej 2024

Hariyali Teej 2024 Teej is the festival which is observed by Hindu women in North Indian states like Delhi, Rajasthan, Uttar Pradesh, Ma...