Rani Sati Dadi Aarti Lyrics in English

Rani Sati Dadi Aarti Lyrics in English

Rani Sati Ki Aarti


Jai Shri Rani Sati Maiya is one of the most famous Aartis of Shri Rani Sati. This famous Aarti of Rani Sati is recited on most occasions related to Shri Rani Sati.

॥ Shri Rani Sati Ji Ki Aarti ॥


Jai Shri Rani Sati Maiya,Jai Jagadamba Sati Ji।
Apane Bhaktajanon KiDura Karo Vipati॥

Jai Shri Rani Sati Maiya।

Apani Anantara Jyoti Akhandita,Mandita Chahunkakumbha।
Durajana Dalana Khadaga Ki,Vidyutasama Pratibha॥

Jai Shri Rani Sati Maiya।

Marakata Mani Mandira Ati Manjula,Shobha Lakhi Na Bade।
Lalita Dhvaja Chahun Ora,Kanchana Kalasha Dhare॥

Jai Shri Rani Sati Maiya।

Ghanta Ghanana Ghadavala Bajata,Shankha Mridanga Ghure।
Kinnara Gayana Karate,Veda Dhvani Uchare॥

Jai Shri Rani Sati Maiya।

Sapta Matrika Karein Aarti,Suragama Dhyana Dhare।
Vividha Prakara Ke Vyanjana,Shri Phala Bheinta Dhare॥

Jai Shri Rani Sati Maiya।

Sankata Vikata Vidarani,Nashani Ho Kumati।
Sevaka Jana Hridaya Patale,Mridula Karana Sumati॥

Jai Shri Rani Sati Maiya।

Amala Kamala Dala Lochani,Mochani Traya Tapa।
Dasa Ayo Sharana Apaki,Laja Rakho Mata॥

Jai Shri Rani Sati Maiya।

Shri Ranisati Maiyaji Ki AartiJo Koi Nara Gave
Sadanasiddhi Navanidhi,Manavanchhita Phala Pave॥

Jai Shri Rani Sati Maiya।


Rani Sati Dadi Aarti Lyrics in Hindi

Featured Post

Kamika Ekadashi 2024 Date

Kamika Ekadashi 2024 : Significance and Rituals Kamika Ekadashi is an important observance in the Hindu calendar, dedicated to Lord Vishnu. ...