Om Jai Gange Mata Aarti Lyrics in English

Om Jai Gange Mata Aarti Lyrics in English 


Ganga Maiya ji Ki Aarti


Om Jai Gange Mata is one of the most famous Aartis of Ganga Mata. This famous Aarti is recited on most occasions related to Ganga Mata.

॥ Aarti Shri Gangaji ॥


Om Jai Gange Mata,Maiya Jai Gange Mata।
Jo Nara Tumako Dhyata,Manavanchhita Phala Pata॥

Om Jai Gange Mata॥

Chandra Si Jyoti Tumhari,Jala Nirmala Ata।
Sharana Pade Jo Teri,So Nara Tara Jata॥

Om Jai Gange Mata॥

Putra Sagara Ke Tare,Saba Jaga Ko Gyata।
Kripa Drishti Ho Tumhari,Tribhuvana Sukha Data॥

Om Jai Gange Mata॥

Eka Bara Jo Prani,Sharana Teri Ata।
Yama Ki Trasa Mitakara,Paramagati Pata॥

Om Jai Gange Mata॥

Aarti Matu Tumhari,Jo Nara Nita Gata।
Sevaka Vahi Sahaja Mein,Mukti Ko Pata॥

Om Jai Gange Mata॥

Om Jai Gange Mata Aarti Lyrics in Hindi

Featured Post

Mahashivratri 2024 Date

Maha Shivaratri 2024 Date, Story, Importance MahaShivaratri 2024 Date - 8th March 2024, Friday . Mahashivratri - Festival of God Shiva...